Belangrijke praktische informatie

Op deze pagina’s willen wij u BINNENKORT informeren over alle belangrijke zaken rondom het OLS. Zaken die van belang zijn voor:

Belangrijke zaken als aanrijroutes, bereikbaarheid, parkeren en pendelbussen worden hierbij vermeld. Op deze manier hopen we dat alle evenementen die bij het OLS horen een optimale voortgang kennen en dat u weet wat voor u de belangrijke informatie is.

In de komende weken zullen deze items voor u worden aangevuld.